Dziś jest: Piątek 25 stycznia 2013, imieniny: Pawła i Miłosza

GOK

GOK

Gminy partnerskie

saint rieix

britz chorin

zagórz

Obsluga techniczna
ALFA TV

Zespół Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach

Zespół Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach.
ul. Szkolna 1a, 76-031 Mścice
tel. 094 316 51 49
fax 094 348 06 50

poczta email: sekretariatgms@poczta.onet.pl

Dyrektor Szkoły: mgr Leszek Lenarcik
Wicedyrektor Szkoły: mgr Alicja Marszałek

W skład zespołu wchodzą:

  1. Szkoła Podstawowa - o strukturze organizacyjnej kl. I - VI oraz oddział "0"
    Obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Mścice, Barninek, Dobre, Dobre Małe, Dobiesławiec, Łubniki, Pakosław, Podamirowo, Stoisław, Przybyradz, Radomno, Świercz.
  2. Gimnazjum Samorządowe - o strukturze organizacyjnej kl. I - III
    Obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Mścice, Barninek, Dobre, Dobre Małe, Dobiesławiec, Łubniki, Pakosław, Podamirowo, Stoisław, Przybyradz, Radomno, Świercz, Jamno, Łabusz, Będzino, Łekno, Będzinko, Barnin, Komory, Kazimierz Pomorski, Mączno, Popowo, Zagaje, Ziębrze.

Szkoła dysponuje: salą gimnastyczną, biblioteką szkolną z czytelnią, dwiema pracowniami informatycznymi, stołówką. Posiada również jacht szkolny, który wykorzystywany jest do zapoznania młodzieży z zasadami żeglarstwa. Uczniowie mają możliwość nauki dwóch języków zachodnioeuropejskich tj. j. angielskiego i j. niemieckiego (w szkole podstawowej i gimnazjum) oraz uczestniczenia w różnych zajęciach pozalekcyjnych w zależności od ich zainteresowań.

Prężnie działa w placówce chór i zespół instrumentalny. Prowadzona jest wymiana doświadczeń w ramach Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących Miast i Wsi oraz Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Koszalińskiego, a także współpraca z Gimnazjum w Luneburg (Niemcy) i Szkołą Średnią w Niemieżu (Litwa).

Obiekt szkolny wynajmowany jest na wypoczynek letni. Uczniowie klas trzecich gimnazjum uczestniczą w ramach wyrównywania szans edukacyjnych przy współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego przygotowujących do edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych.

Więcej o szkole na stronie internetowej:  www.zs-mscice.home.pl