Dziś jest: Piątek 25 stycznia 2013, imieniny: Pawła i Miłosza

GOK

GOK

Gminy partnerskie

saint rieix

britz chorin

zagórz

Obsluga techniczna
ALFA TV

Struktura organizacyjna

I. Struktura organizacyjna Urzędu Gminy:

Symbol:

Wójt Gminy

HENRYK BRODA

WG

Zastępca Wójta Gminy

HENRYK LUBOCKI

WZ

Sekretarz Gminy

HENRYK LUBOCKI

SG

Skarbnik Gminy

IRENA DONDAJEWSKA

F

II. Komórki organizacyjne:

Symbol:

Referat Administracyjno – Organizacyjny

Kierownik Referatu

mgr inż. SYLWIA HALAMA

OA

………….

Samodzielne stanowisko pracy ds. techniczno – kancelaryjnych

mgr WIOLETTA MRÓZ

SK

Stanowisko pracy ds. umów i zamówień publicznych

BEATA KRASOWSKA

ZP

Stanowisko pracy ds. kadr

inż. JANINA ARMAŃSKA

OR

Stanowisko pracy ds. informatycznych

TOMASZ ZWIERZYŃSKI

INF

Stanowisko ds. działalności gospodarczej i pozyskiwania funduszy

mgr MICHAŁ KOŁECKI

EDG/FZ

Stanowisko pracy ds. obsługi organów gminy

EWA JARONIEWSKA

R

Punkt Obsługi Interesanta

JOLANTA KĘPIŃSKA

POI

Referat finansów i budżetu

URSZULA BURZYŃSKA

GRAŻYNA GRZELKA

mgr JUSTYNA HANASZ

mgr KATARZYNA KUBICKA

MACIEJ KSIĄDZ

ANETTA TOMALA

mgr PATRYCJA WOLTMANN

FN

Samodzielne stanowisko pracy ds. geodezji, gospodarki gruntami i ochrony środowiska

inż. JERZY NOWAK

RZG

Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej

LECH PRZEŁUSKI

GKM

Stanowisko ds. planowania przestrzennego

mgr MONIKA DUDNIK

mgr inż. KATARZYNA ZWIERZYŃSKA

PP

Samodzielne stanowisko ds. turystyki i przeciwdziałania alkoholizmowi

inż. TERESA DĘBIEC

PA

Samodzielne stanowisko pracy ds. oświaty

mgr IRENA HAJDAMOWICZ

Samodzielne stanowisko pracy ds. administracji, oświaty, kultury i sportu

mgr MARIUSZ JARONIEWSKI

AOS

Urząd Stanu Cywilnego

mgr DOROTA KOKŁOWSKA

USC

Doradcy Wójta

Janina Litwin – Jakuć

Krzysztof Szczur