Dziś jest: Piątek 25 stycznia 2013, imieniny: Pawła i Miłosza

GOK

GOK

Gminy partnerskie

saint rieix

britz chorin

zagórz

Obsluga techniczna
ALFA TV

Kontakt telefoniczny

Lp. Numer telefonu Numer pokoju Stanowisko
1. 94 3162 533 Pokój Nr 1 Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zagranicznych
2. 94 3162 540 Pokój Nr 2 Stanowisko ds. planowania przestrzennego
3. 94 3162 532 Pokój Nr 3 Stanowisko ds. planowania przestrzennego
4. 94 3162 534 Pokój Nr 4 Stanowisko ds. geodezji, gospodarki gruntami i ochrony przyrody, Stanowisko ds. zamówień publicznych
5. 94 3162 535 Pokój Nr 5 Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
6. 94 3162 555 Pokój Nr 6 Stanowisko ds. administracyjnych oświaty, kultury i sportu Stanowisko ds. oświaty
7. 94 3162 538 Pokój Nr 8 Urząd Stanu Cywilnego Ewidencja Ludności
8. 94 3162 539 Pokój Nr 11 Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy
9. 94 3162 530
94 3162 426
94 3162 470
94 3162 478
94 3162 307 - FAX
Pokój Nr 12 SEKRETARIAT - rozmowy do Wójta, Zastępcy Wójta i Sekretarza
10. 94 3162 546 Pokój Nr 16 Stanowisko ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i turystyki. Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych, spraw wojskowych i obrony cywilnej
11. 94 3162 547 Pokój Nr 17 Stanowisko ds. kadr
12. 94 3162 548 Pokój Nr 18 KASA
13. 94 3162 549 Pokój Nr 19 SKARBNIK GMINY
14. 94 3162 552 Pokój Nr 20 Referat finansów i budżetu /podatki/
15. 94 3162 554 Pokój Nr 21 Referat finansów i budżetu /wydatki/
16. 94 3162 545 Pokój Nr 23 Stanowisko ds. informatycznych, Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej
17. 94 3162 557
94 3162 426
94 3162 470
94 3162 478
PARTER Punkt Obsługi Interesanta
18. 94 3162 303 Budynek po dawnej szkole Podstawowej w Będzinie Gminny Zakład Komunalny w Będzinie (wodociągi i kanalizacja)
19. 94 3162 337 Budynek po dawnej Szkole Podstawowej w Będzinie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
20.

94 3411 304 TEL

94 3425 609 FAX

Budynek Domu Kultury w Będzinie III - piętro STRAŻ GMINNA w Będzinie
 21.  94 3162 003 Budynek Domu Kultury w Będzinie II - piętro  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie
 22.  94 3162 016 Budynek Domu Kultury w Będzinie II - piętro  Księgowość Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie
23.  94 3162 335 Budynek Domu Kultury w Będzinie I - piętro Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie